JR Husets LEGAL APS består for nuværende af eN jurist og tre studerende. Vores ekspertiseområde dækker nedenstående.      


Fast ejendom

 • Ejendomsadministration 
 • Køb & salg af ejerlejligheder 
 • Køb & salg af andelslejligheder 
 • Køb og salg af villaer 
 • Tinglysning
 • Tvangsauktioner
 • Ekspropriation
 • Erhvervsejendomme

Erhvervsret 

 • Selskabsret 
 • Skatteret 
 • Finansieringsret
 • Erstatningsret    
 • Ansættelsesret 
 • Kontraktret 
 • Panteret 
 • Konkursret 
 • Erhverslejeret 
 • Immaterialret 
 • Køb & Salg af virksomheder
 • Forpagtning  

PRIVATRET

 • Skilsmisseret
 • Forældremyndighedssager
 • Ægtepagter
 • Testamenter
 • Dødsbo
 • Udlændingesager
 • Lejeret
 • Gældssanering
 • Personskader 
 • Mediation

Kontaktperson

Naziye Betül Kuyucuoglu